Kirándulok, túrázok, élményekkel gazdagodok - S mind megírom, hogy lásd ,Magyarország mennyi látnivalóval és élménnyel Téged is vár.

S kérlek ne felejtsd, ez egy NAPLÓ, amiben SZEMÉLYES élményeim és érzéseim írom meg. Lehet hogy nem mindig tökéletes, de remélem hogy pont emiatt Neked majd jobb lesz!

2014. augusztus 17., vasárnap

Kisbágyon - Templom


Kisbágyon - Templom
Csak átutazóban voltam a Kisbágyon nevezetű faluban. De már messziről....a kanyargós felfelé vezető útról is látni lehet a község római katolikus templomát. Nem egy hétköznapi templom forma, ezért feltehetően minden arra járónak szemet szúr. Ahogy nekem is. És hát a túrabeszámolómból is kiderül, hogy feszült idegállapotom is, és kíváncsiságom is arra sarkalt, hogy pár perc erejéig álljunk meg, és nézzük meg azt a templomot.


Nem volt nehéz megtalálni. A nagy kereszteződésnél egyszerűen mész a templom látványa után, és utána még egy jobb kanyar és szinte már ott is vagy. Persze a rossz utakra vigyázz, és állj meg ahol tudsz, és parkolót ne keress. 
Érdekes egy templom. Egészen eltér a megszokott formától. Főleg az az érdekes torony és az a tetőszerkezet. Olyan mint egy .....hm.... Most hogy írni akartam, hogy mi jutott eszembe róla.... hm....hirtelen túl sok minden eszembe jutott róla. De érdekes... mozgassa meg a Te fantáziádat is.
A templomba sajnos nem lehetett bemenni. Ahogy manapság a legtöbb templom ajtaja, sajnos ez sem állt nyitva az érdeklődök számára. Amit a mai világban valahol meg is értek. Így viszont kész zsákba macska lett manapság templomokat belülről megnézni. De ha be tudtunk volna menni, vagy csak kukucskálni, akkor ezt láttuk volna:

Mi sajnos nem láttuk belülről, úgyhogy röpke pihenő és nézelődés után már el is hagytuk a községet.

És hogy miről árulkodik ez a templom:

Kisbágyon első templomát a történelmi források, 1260-ban említik, ebből viszont az is következik, hogy már a tatárjárás előtt is állt és átvészelte azt. 1344-ben Csór Tamás új templomot építetett Szent Felicián vértanú tiszteletére és ennek a templomnak VI. Kelemen pápa búcsút is engedélyezett. Ennek a templomnak 1542-ben plébánosa is van.
A törökök után 1711-ben a templom romokban hevert, ezért 1715-ben restaurálták, és Szent István vértanú tiszteletére szentelték fel. Ekkor Kisbágyon Palotás filiája volt.
Ezt a silány vályogtemplomot, amely a mai templom szentélyének helyén állt arra merőlegesen Kelet-Nyugati irányba, többször tatarozták és javítgatták végül lebontották és új templom építését határozták el.
A ma álló templom ezért a falu negyedik temploma. 1938-ban szentelték fel Avilai Nagy Szent Teréz kármelita apáca és rendalapító tiszteletére. A modern templom historizáló gótikus vonásokat mutat. Az egyházközség 1943-tól az államosításig a faluban elemi iskolát tartott fenn. 1946-ban önálló kisbágyoni lelkészség szerveződött és ekkor elszakadt a palotási plébániától, filiája lett Szirák és Bér. Ez az önállóság 2009-ben megszűnt, ekkor lett Kisbágyon a bujáki plébánia filiája.
A templomot 1978-79. években renoválták és kifestették Szilágyi János és fia András festőművészekkel. A szentély falára festett főoltárkép közepén a Szentháromság szimbólumait láthatjuk. Legfelül a háromszögbe zárt Istenszem a Mennyei Atya szimbóluma, alatta a galamb a Szentlélek szimbóluma, majd pedig a feltámadt Jézus mint az emberiség megváltója áll a földgolyón amelyből a Golgota 3 keresztje magasodik ki. Mellette két oldalt egy –egy angyal a Szentmise áldozat szimbólumait tartja a kezébe, a kenyér szimbólumát a búzát és a bor szimbólumát a kelyhet. Alul két szent alakja látható. A régi templom védőszentjének Szent István vértanúnak alakja és a mai templom védőszentjének Avilai Nagy Szent Teréznek az alakja. A főoltár feszülete még a régi templom értékes darabja, alatta a fájdalmas Szűzanya szobrával.
A hittanterem bejárata fölött a két főapostol Péter és Pál alakja látható, kezükben tartják a római Szent Péter bazilika makettjét. A Szószék mellvédjét Szent Lukács evangélista értékes olajfestménye díszíti. Balra a lourdesi barlang, jobbra a Jézus Szíve oltár látható. A két oldalfalat az apostolok és a próféták alakjai díszítik. Hátul balra Szűz Mária királynő szobra, jobbra Szent Antal szobra áll.
A hátsó két mellékoltár egyikén a fájdalmas anya (Piéta) szobor áll, amely egy kisbágyoni család magánkápolnájából került ide a templomba. A másik mellékoltár amelyik alatt barlang van, karácsonykor a betlehemi oltár, húsvétkor pedig a szentsír oltár. Tetején látható a régi templom szentségháza.
A templom kórusán egy 2 manuál + pedálos digitális orgona áll, amelyen orgonahangversenyeket is szoktunk tartani. A toronyban 3 harang lakik. Közülük a legöregebb a középső harang, amely a régi templom harangja volt. A különlegesen egyedi toronysisak 1999-ben készült el, egy kisbágyoni ember adományaként. A toronyóra 2010-ben készült a kisbágyoni emberek adományából.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése