Kirándulok, túrázok, élményekkel gazdagodok - S mind megírom, hogy lásd ,Magyarország mennyi látnivalóval és élménnyel Téged is vár.

2014. augusztus 17., vasárnap

Kisbágyon - Templom


Kisbágyon - Templom
Csak átutazóban voltam a Kisbágyon nevezetű faluban. De már messziről....a kanyargós felfelé vezető útról is látni lehet a község római katolikus templomát. Nem egy hétköznapi templom forma, ezért feltehetően minden arra járónak szemet szúr. Ahogy nekem is. És hát a túrabeszámolómból is kiderül, hogy feszült idegállapotom is, és kíváncsiságom is arra sarkalt, hogy pár perc erejéig álljunk meg, és nézzük meg azt a templomot.


Nem volt nehéz megtalálni. A nagy kereszteződésnél egyszerűen mész a templom látványa után, és utána még egy jobb kanyar és szinte már ott is vagy. Persze a rossz utakra vigyázz, és állj meg ahol tudsz, és parkolót ne keress. 
Érdekes egy templom. Egészen eltér a megszokott formától. Főleg az az érdekes torony és az a tetőszerkezet. Olyan mint egy .....hm.... Most hogy írni akartam, hogy mi jutott eszembe róla.... hm....hirtelen túl sok minden eszembe jutott róla. De érdekes... mozgassa meg a Te fantáziádat is.
A templomba sajnos nem lehetett bemenni. Ahogy manapság a legtöbb templom ajtaja, sajnos ez sem állt nyitva az érdeklődök számára. Amit a mai világban valahol meg is értek. Így viszont kész zsákba macska lett manapság templomokat belülről megnézni. De ha be tudtunk volna menni, vagy csak kukucskálni, akkor ezt láttuk volna:

Mi sajnos nem láttuk belülről, úgyhogy röpke pihenő és nézelődés után már el is hagytuk a községet.

És hogy miről árulkodik ez a templom:

Kisbágyon első templomát a történelmi források, 1260-ban említik, ebből viszont az is következik, hogy már a tatárjárás előtt is állt és átvészelte azt. 1344-ben Csór Tamás új templomot építetett Szent Felicián vértanú tiszteletére és ennek a templomnak VI. Kelemen pápa búcsút is engedélyezett. Ennek a templomnak 1542-ben plébánosa is van.
A törökök után 1711-ben a templom romokban hevert, ezért 1715-ben restaurálták, és Szent István vértanú tiszteletére szentelték fel. Ekkor Kisbágyon Palotás filiája volt.
Ezt a silány vályogtemplomot, amely a mai templom szentélyének helyén állt arra merőlegesen Kelet-Nyugati irányba, többször tatarozták és javítgatták végül lebontották és új templom építését határozták el.
A ma álló templom ezért a falu negyedik temploma. 1938-ban szentelték fel Avilai Nagy Szent Teréz kármelita apáca és rendalapító tiszteletére. A modern templom historizáló gótikus vonásokat mutat. Az egyházközség 1943-tól az államosításig a faluban elemi iskolát tartott fenn. 1946-ban önálló kisbágyoni lelkészség szerveződött és ekkor elszakadt a palotási plébániától, filiája lett Szirák és Bér. Ez az önállóság 2009-ben megszűnt, ekkor lett Kisbágyon a bujáki plébánia filiája.
A templomot 1978-79. években renoválták és kifestették Szilágyi János és fia András festőművészekkel. A szentély falára festett főoltárkép közepén a Szentháromság szimbólumait láthatjuk. Legfelül a háromszögbe zárt Istenszem a Mennyei Atya szimbóluma, alatta a galamb a Szentlélek szimbóluma, majd pedig a feltámadt Jézus mint az emberiség megváltója áll a földgolyón amelyből a Golgota 3 keresztje magasodik ki. Mellette két oldalt egy –egy angyal a Szentmise áldozat szimbólumait tartja a kezébe, a kenyér szimbólumát a búzát és a bor szimbólumát a kelyhet. Alul két szent alakja látható. A régi templom védőszentjének Szent István vértanúnak alakja és a mai templom védőszentjének Avilai Nagy Szent Teréznek az alakja. A főoltár feszülete még a régi templom értékes darabja, alatta a fájdalmas Szűzanya szobrával.
A hittanterem bejárata fölött a két főapostol Péter és Pál alakja látható, kezükben tartják a római Szent Péter bazilika makettjét. A Szószék mellvédjét Szent Lukács evangélista értékes olajfestménye díszíti. Balra a lourdesi barlang, jobbra a Jézus Szíve oltár látható. A két oldalfalat az apostolok és a próféták alakjai díszítik. Hátul balra Szűz Mária királynő szobra, jobbra Szent Antal szobra áll.
A hátsó két mellékoltár egyikén a fájdalmas anya (Piéta) szobor áll, amely egy kisbágyoni család magánkápolnájából került ide a templomba. A másik mellékoltár amelyik alatt barlang van, karácsonykor a betlehemi oltár, húsvétkor pedig a szentsír oltár. Tetején látható a régi templom szentségháza.
A templom kórusán egy 2 manuál + pedálos digitális orgona áll, amelyen orgonahangversenyeket is szoktunk tartani. A toronyban 3 harang lakik. Közülük a legöregebb a középső harang, amely a régi templom harangja volt. A különlegesen egyedi toronysisak 1999-ben készült el, egy kisbágyoni ember adományaként. A toronyóra 2010-ben készült a kisbágyoni emberek adományából.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése